รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์)


หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรีปีการศึกษา 66 สำหรับเรียนจันทร์-ศุกร์ และเรียนเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม โทรด่วน. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323

ช่องทางการสมัคร และระยะเวลาการสมัคร

ผ่านเว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย : http://ent.vru.ac.th/

 • ปริญญาตรีเรียนจันทร์ - ศุกร์ สมัครเรียนได้ตั้งแต่ วันนี้ - พฤษภาคม 2566
 • ปริญญาตรีเรียนเสาร์ - อาทิตย์ สมัครเรียนได้ตั้งแต่ วันนี้ - พฤษภาคม 2566
 • (เปิดเทอม มิถุนายน 2566)
หลักจากนักศึกษามีชื่ออยู่ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าไปพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ http://ent.vru.ac.th/ โดยเลือกเข้าสู่ระบบก่อน ด้วยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้กรอกในช่อง Username และ Password ทั้งคู่ จากนั้นกดปุ่มพิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาใกล้บ้าน

ตารางการรับสมัครนักศึกษา TCAS 66 (ปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์)

รอบที่ 1/1 (ต.ค. 64 - พ.ย. 64)
 • รับสมัคร 1 ต.ค. 64 – 15 พ.ย. 64
 • ชำระเงินค่าสมัคร 1 ต.ค. 64 – 16 พ.ย. 64 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 พ.ย. 64
 • สอบสัมภาษณ์ 27 พ.ย. 64 ออนไลน์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 พ.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 65
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 14 – 28 ก.พ. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • เปิดเรียน 20 มิถุนายน 2565
รอบที่ 1/2 (ธ.ค.64 - ม.ค.65)
 • รับสมัคร 1 ธ.ค. 64 – 20 ม.ค. 65
 • ชำระเงินค่าสมัคร 1 ธ.ค. 64 – 21 ม.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 ม.ค. 65
 • สอบสัมภาษณ์ 29 ม.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 65
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 14 – 28 ก.พ. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • เปิดเรียน 20 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2/1 (ก.พ. 65)
 • รับสมัคร 1 ก.พ. 65 – 5 มี.ค. 65
 • ชำระเงินค่าสมัคร 1 ก.พ. 65 – 6 มี.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 มี.ค. 65
 • สอบสัมภาษณ์ 12 มี.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มี.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 65
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12 – 26 พ.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • เปิดเรียน 20 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2/2 (มี.ค.65 - เม.ย.65)
 • รับสมัคร 15 มี.ค. 65 – 20 เม.ย. 65
 • ชำระเงินค่าสมัคร 15 มี.ค. 65 – 21 เม.ย. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 65
 • สอบสัมภาษณ์ 30 เม.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 65
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12 – 26 พ.ค. 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • ชำระเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 – 10 มิ.ย 65 เคาน์เตอร์เซอร์วิส/มหาวิทยาลัย
 • เปิดเรียน 20 มิถุนายน 2565
 • รับสมัคร 2 – 10 พ.ค. 65 https://www.mytcas.com/
 • ชำระเงินค่าสมัคร 2 – 10 พ.ค. 64 ตามที่ ทปอ.กำหนด
 • ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 65 https://www.mytcas.com/
 • สอบสัมภาษณ์ 30 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มิ.ย. 64 http://ent.vru.ac.th
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 3 – 15 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 • เปิดเรียน 20 มิถุนายน 2565
 • รับสมัคร 1 – 15 มิ.ย. 65
 • ชำระเงินค่าสมัคร 1 – 15 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัย
 • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 3 – 15 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัย
 • เปิดเรียน 20 มิถุนายน 2565

ตารางการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 1/2566 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ แนบวุฒิการศึกษา และชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่ 15 มกราคม 2566 ถึง 16 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ พฤษภาคม 2566
 • ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ในระบบรับสมัคร วันที่ พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)วันที่ พฤษภาคม 2566
 • ชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11/มหาวิทยาลัยวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
 • ปฐมนิเทศภายในมิถุนายน 2566 (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ #

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์
ภาคเรียนที่ 1 กรกฏาคม - ตุลาคม 12,000 บาท 12,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 12,000 บาท 12,000 บาท
ภาคเรียนที่ 3 มีนาคม - พฤษภาคม - ไม่เกิน 6,000 บาท*
รวม ตลอดปี 24,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท
หมายเหตุ* อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน) ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ลง

Technology Stack 2021

แต่ละชั้นปีเรียนอะไร ...
 • ปี 1 ฺคุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน เช่น C Python รวมไปถึงการพัฒนา Web Frontend เช่น HTML CSS JS รวมถึงหัดใช้งาน git service
 • ปี 2 คุณจะเริ่มได้เริ่มเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ Backend ต่างๆ ภาษา Object Oriented เช่น ตระกูล java รวมไปถึงฐานข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในความนิยม
 • ปี 3 คุณจะได้ลองทำระบบที่มีการนำ Backend และ Frondend มารวมกัน ทั้งในรูปแบบ Web Application , Mobile Application, Internet Of Thing หรือแม้กระทั่ง Application Standalone
 • ปี 4 คุณจะได้ทำความรู้จักกับระบบ Infrastucture on cloud ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายค่าย รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ data science และปัญญาประดิษฐ์
 • สุดท้าย รับประกันได้ว่าเมื่อคุณได้เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่อยู่ในหลักสูตรเราแล้ว คุณพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เลย

ติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่นี่

หลักจากที่คุณได้สมัครเข้ามาแล้ว คุณสามารถติดตามข่าวสารการสมัครของคุณ รวมถึงการประกาศต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดให้ที่ Line กลุ่มของหลักสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่่

CS-VRU#66 (จันทร์ - ศุกร์)
CS VRU #66 (เสาร์ - อาทิตย์)

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323