★ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT501 ห้องสื่อนิเวศดิจิทัล


»IT304 Self-Student


»IT402ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT502ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT601ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT603ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT701ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT703ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT802ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


»IT803ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323