★ สถานที่ฝึกสหกิจ


       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ (มีค่าเดินทางให้) ส่งสมัครได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานหรือผ่านทางอีเมล์

download

หลักฐานที่ควรแนบมา

       1. Resume
       2. เอกสารผลการเรียน (Transcript)
       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       4. ผลงานอื่นๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

สนใจติดต่อ

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5 Call Center 0-2564-8000 e-mail : internship@nstda.or.th

หน่วยวิจัย

       ดูรายละเอียดหน่วยวิจัย

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323