COMSCI VRU NEWS

 

สรุปกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

IMG_5801 IMG_5847

 

สัมนาสหกิจศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์

IMG_5726 IMG_5788

COM SCI Songkran Festival 2017 วันที่ 19 เม.ย. 2560

IMG_5610 IMG_5634

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อพวช. วันที่ 31 มีนาคม 2560

IMG_5548 IMG_5593

หลักสุตรวิทยาการคอมพิวเตอร์บริการวิชาการเพื่อชุมชน รร.องครักษ์ จ.นครนายก

IMG_4805 IMG_4822

โครงการบริการวิชาการอบรมการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เนต

15419731_1841021512844934_1516382067477355739_o 15443051_1841021246178294_6682119106814773375_o

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาCSสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ห้อง IT304 อาคาร 75 ปี

IMG_4458 IMG_4462

กิจกรรมพัฒนาคุรธรรมจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่27 พ.ย.2559 ห้องIT 902 อาคาร 75 ปี

IMG_4364IMG_4441

 โครงการจิตอาสาถุงผ้าชายผ้าเหลืองข้างเตียง เติมใจให้ผู้ป่วย วันที่ 16 พ.ย.59 ห้องIT 902 อาคาร 75 ปี

IMG_4095 IMG_4085